Ajalugu ja struktuur

Association des États Généraux des Étudiants de l´Éurope ehk Euroopa Tudengite Foorum asutati 1985. aastal Pariisis. Poliitiliselt iseseisva, valitsusvälise ja mittetulundusliku ühendusena ootab AEGEE liikmeks astuma noori kõigilt erialadelt. See on suurim interdistsiplinaarne tudengiorganisatsioon Euroopas, mis koondab 13 000 tudengit 160 linnast ja 40 riigist.

AEGEE püüdleb demokraatliku, mitmekesise ja piirideta Euroopa poole, mis on sotsiaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt ühtne ning väärtustab noorte panust ühiskonnas.

AEGEE peakontor asub Brüsselis, kus töötab üle-Euroopaline kuuest kuni seitsmest inimesest koosnev juhatus. Juhatusega koostöös tegutsevad komisjonid, mis täidavad organisatsiooni juhtimisega seotud ülesandeid. Fookusalade eesmärkide täitmiseks tegutsevad rahvusvahelise liikmeskonnaga töögrupid. Euroopa tasandi projektide läbiviimiseks moodustatakse samuti eraldi töögrupid. Kõigil liikmetel on võimalik liituda temaatiliste huvigruppidega, kus peetakse rahvusvahelises keskkonnas diskussioone ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Kõik AEGEE struktuuriüksused koos kirjeldustega on visualiseeritud siin: