Euroopa üritused

Alalised üritused

Agora -­ AEGEE üldkoosolek

Agora on AEGEE antennade esindajate kokkutulek. Agora on AEGEE suurim üritus, mis toimub 2 korda aastas kevadel ja sügisel. Kohtumise jooksul võetakse vastu otsuseid AEGEE tuleviku kohta, kevadel valitakse AEGEE-Euroopa juhatus ehk Comité Directeur, kinnitatakse/lükatakse tagasi juhatuse aruanded, projektid jms. Lisaks sellele toimuvad töötoad ja arutelud parasjagu Euroopas aktuaalsetel teemadel.    

Töö kõrvalt tutvutakse kohaliku linna ja kultuuriga (Agora toimumiskoht on iga kord erinev) ja õhtuti on kultuursotsiaalprogramm.

Kestvus: sügisel 3 päeva ja kevadel 4 päeva (+ saabumise ja lahkumise päev)

Inimesi: 600­ - 1000

Osalustasu: 10 eur/päev

European Planning Meeting (EPM)

EPM on aasta alguses toimuv üle-euroopaline üritus, kus üheskoos pannakse kokku järgneva aasta AEGEE Action Agenda mustand. Lisaks toimuvad töötoad, diskussioonid ja ümarlaua arutlused vastaval EPM-i teemal. Õhtuti on kultuursotsiaalprogramm.

Kestvus: 2-3 päeva (+ saabumise ja lahkumise päev)

Inimesi: ~300

Osalustasu: 10 eur/päev

Muud üritused

European Schools (ES)

AEGEE Akadeemia korraldab aasta läbi erinevaid koolitusi, mis on osa AEGEE poolt pakutavast mitte­formaalse hariduse programmist. AEGEE Akadeemia koosneb väljaõpetatud koolitajatest, kes korraldavad koolituse koostöös AEGEE komiteega. Iga koolitus keskendub kindlale teemale (Project Management, Public Relations, Fund Raising, etc.). Koolitus tutvustab, kuidas MTÜd töötavad ning oskused omandatakse interaktiivsete meetodite kaudu (loeng, töötuba, praktika e. case study). Lisaks on kultuuri­sotsiaalprogramm.

Kestvus: minimaalselt 7 päeva

Inimesi: ~20

Osalustasu: 10 eur/päev

Teemad: European School 1 / European School 2 / Fundraising European School / IT European School / Public Relations European School / Public Relations European School 2 / Summer University Project School / Training for Trainers

Network Meeting (NWM)

Ühte piirkonda kuuluvate antennade kohtumine, mis koosneb diskussioonidest ja koolitustest erinevatel AEGEE­d puudutavatel teemadel. Parim üritus uutele liikmetele AEGEEst üldpildi saamiseks ning võimalus õppimiseks kogenumatelt liikmetelt. Lisaks arutatakse osalevate antennade probleeme ja leitakse nendele lahendusi. Kohtumine loob soodsa pinnase ka tuleviku koostööks. NWM hõlmab erinevaid teemasid: projektijuhtimine, avalikud suhted, rahastamine, avalik esinemine, mittetulundusühingute juhtimine, AEGEE-Euroopa tasand, filmide tegemine, diskusioonid noorte Eurooplaste probleemide üle (noorte töötus, õpilaste mobiilsus, kõrg- ja mitteformaalne haridus). Igal õhtul on kultuuri­sotsiaalprogramm.

Kestvus: 2 päeva (+saabumise ja lahkumise päev)

Inimesi: ~20

Osalustasu: 10 eur/päev

Suveülikool (SU)

AEGEE vanim ja populaarseim projekt. Igal suvel korraldatakse erinevates Euroopa linnades suveülikoole (~80 erinevat), mille kaudu reisib üle 2000 inimese. SU baseerub kultuurivahetusel, mis soodustab noorte seas avatud mõtlemist ja tolerantsust teiste kultuuride suhtes. Lisaks tihedale kultuursotsiaalprogrammile võivad erineva temaatikaga SU­d hõlmata keeleõpet, Euroopa integratsiooni, rahvusvahelist poliitikat, kodanikuaktiivsust, haridust, rahu, isiklikku arengut, sporti, jne.

  • Summer Course (SC): Tavaliselt ühe kindla temaatikaga SU 
  • Summer Course Plus (SC+): Intensiivne kursus vastaval teemal, mis kaasab professionaalsed koolitajad
  • Travel Summer University (TSU): Kultuurireis, kus külastatakse vähemalt 4 erinevat paika. Korraldab vähemalt 2 antennat.

Kestvus: 12­ - 28 päeva

Inimesi: 15­ - 45

Osalustasu: 14 eur/päev