Euroopa üritused

Regulaarselt toimuvad üritused

AEGEEs on kaks regulaarselt toimuvat üle-Euroopalist üritust - Agora ja EPM. Mõlemad toimuvad iga kord erinevas linnas. Kandideerida saavad kõik kohaliku tasandi liikmed.

Agora -­ AEGEE üldkoosolek

Agora on oma olemuselt AEGEE antennade esindajate kokkutulek. Agora on AEGEE suurim üritus, mis toimub kaks korda aastas - kevadel ja sügisel. Agoral võetakse vastu otsuseid AEGEE tuleviku kohta, kevadel valitakse ka AEGEE-Euroopa juhatus ehk Comité Directeur, kinnitatakse või lükatakse tagasi juhatuse aruanded, projektid jms. Lisaks sellele toimuvad töötoad ja arutelud Euroopas antud hetkel aktuaalsetel teemadel.    

Töö kõrvalt tutvutakse kohaliku linna ja kultuuriga, õhtuti on kultuuriline või sotsiaalne programm.

Kestvus: sügisel 3 päeva ja kevadel 4 päeva (+ saabumise ja lahkumise päev)

Inimesi: 600­ - 1000

Osalustasu: 10 eur/päev

Järgmine Agora toimub 2018. aasta aprillis Krakówis, Poolas. 

European Planning Meeting (EPM)

EPM on kalendriaasta alguse paiku toimuv üle-Euroopaline üritus, kus üheskoos pannakse kokku järgneva aasta AEGEE Action Agenda mustand. Lisaks toimuvad töötoad, diskussioonid ja ümarlaua arutlused vastaval EPM-i teemal. Õhtuti on kultuuriline või sotsiaalne programm. 

Kestvus: 2-3 päeva (+ saabumise ja lahkumise päev)

Inimesi: ~300

Osalustasu: 10 eur/päev

Järgmine EPM toimub 2018. aasta märtsis Yerevanis, Armeenias. 

Muud üritused

European Schools (ES)

AEGEE Akadeemia korraldab aasta läbi erinevaid koolitusi, mis on osa AEGEE poolt pakutavast mitte­formaalse hariduse programmist. AEGEE Akadeemia koosneb väljaõpetatud koolitajatest, kes korraldavad koolituse koostöös AEGEE komiteega. Iga koolitus keskendub kindlale teemale (Project Management, Public Relations, Fund Raising, etc.). Koolitus tutvustab, kuidas MTÜd töötavad ning oskused omandatakse interaktiivsete meetodite kaudu (loeng, töötuba, praktika e. case study). Lisaks on kultuuri­sotsiaalprogramm.

 

 

Network Meeting (NWM)

Ühte piirkonda kuuluvate antennade kohtumine, mis koosneb diskussioonidest ja koolitustest erinevatel AEGEE­d puudutavatel teemadel. Parim üritus uutele liikmetele AEGEEst üldpildi saamiseks ning võimalus õppimiseks kogenumatelt liikmetelt. Lisaks arutatakse osalevate antennade probleeme ja leitakse nendele lahendusi. Kohtumine loob soodsa pinnase ka tuleviku koostööks. NWM hõlmab erinevaid teemasid: projektijuhtimine, avalikud suhted, rahastamine, avalik esinemine, mittetulundusühingute juhtimine, AEGEE-Euroopa tasand, filmide tegemine, diskusioonid noorte Eurooplaste probleemide üle (noorte töötus, õpilaste mobiilsus, kõrg- ja mitteformaalne haridus). Igal õhtul on kultuuri­sotsiaalprogramm.

 

Suveülikool (SU)

AEGEE vanim ja populaarseim projekt. Igal suvel korraldatakse erinevates Euroopa linnades suveülikoole (~80 erinevat), mille kaudu reisib üle 2000 inimese. SU baseerub kultuurivahetusel, mis soodustab noorte seas avatud mõtlemist ja tolerantsust teiste kultuuride suhtes. Lisaks tihedale kultuursotsiaalprogrammile võivad erineva temaatikaga SU­d hõlmata keeleõpet, Euroopa integratsiooni, rahvusvahelist poliitikat, kodanikuaktiivsust, haridust, rahu, isiklikku arengut, sporti, jne.

  • Summer Course (SC): Ühe kindla temaatikaga SU 
  • Summer Course Plus (SC+): Intensiivne kursus vastaval teemal, mis kaasab professionaalseid koolitajaid
  • Travelling Summer University (TSU): Kultuurireis, kus külastatakse vähemalt 4 erinevat paika. Korraldab vähemalt 2 antennat.