Euroopa üritused

Euroopa üritused kujutavad endast mõne AEGEE antenna või Euroopa keha poolt korraldatud projekte, koolitusi, konverentse, üldkoosolekuid, kultuurivahetusi jms, kuhu tulevad kokku noored üle Euroopa. Euroopa üritustel osalemiseks peab olema AEGEE liige. 

Järgnevalt kirjeldame mõningaid tuntumaid ürituste tüüpe, kuid lisaks nendele toimub ka palju muid põnevaid ühekordseid projekte. Nägemaks, millistes linnades võivad üritused toimuda, võib vaadata antennade kaarti

Agora

Agora on AEGEE-Euroopa üldkoosolek, kuhu tulevad kokku antennade esindajad. Tegemist on AEGEE suurima ja rahvarohkeima üritusega. Agora toimub kaks korda aastas - kevadel ja sügisel. Agoral võetakse vastu otsuseid AEGEE tuleviku kohta, kevadel valitakse ka AEGEE-Euroopa juhatus ehk Comité Directeur, kinnitatakse või lükatakse tagasi juhatuse aruanded, projektid jms. Lisaks sellele toimuvad töötoad ja arutelud Euroopas antud hetkel aktuaalsetel teemadel. Töö kõrvalt tutvutakse kohaliku linna ja kultuuriga, õhtuti on kultuuriline või sotsiaalne programm.

 

Network Meeting (NWM)

NWM on ühte piirkonda kuuluvate antennade kohtumine, mis koosneb diskussioonidest ja koolitustest erinevatel AEGEE-d puudutavatel teemadel. Parim üritus uutele liikmetele AEGEE-st üldpildi saamiseks ning võimalus õppimiseks kogenumatelt liikmetelt. Lisaks arutatakse osalevate antennade probleeme ja leitakse nendele lahendusi. Kohtumine loob soodsa pinnase ka tulevaseks koostööks. NWM hõlmab erinevaid teemasid: projektijuhtimine, avalikud suhted, rahastamine, avalik esinemine, MTÜ juhtimine, AEGEE-Euroopa tasand, diskussioonid aktuaalsetel teemadel (noorte töötus, õpilaste mobiilsus, haridus). Igal õhtul on kultuuri­sotsiaalprogramm.

 

Koolitused

AEGEE peamiseks koolituste korraldajaks on AEGEE-Academy, mis koosneb liikmetest, kes on väljaõpetatud koolitajad. Iga koolitus keskendub kindlale teemale (projektihaldus, avalikud suhted, rahastuse leidmine, isiklik areng jne). Koolitustel tutvustatakse, kuidas juhtida organisatsiooni ja arendatakse n-ö pehmeid oskusi. Koolitused toimuvad enamasti sarnaselt teiste AEGEE üritustega tudengitelt tudengitele ning seega ei ole tegu passiivselt loengus istumisega, vaid oskusi omandatakse interaktiivsete meetodite kaudu (töötuba, case study jm). Ka koolitustel on oma koht kultuuri­- ja sotsiaalprogrammil.

European Planning Meeting (EPM)

EPM on kalendriaasta alguse paiku toimuv üle-Euroopaline üritus, kus üheskoos pannakse kokku järgneva aasta AEGEE Action Agenda mustand. Lisaks toimuvad töötoad, diskussioonid ja ümarlauad vastava EPM-i teemal. Õhtuti on kultuuriline või sotsiaalne programm. 

 

Suveülikool (SU)

Suveülikool on AEGEE vanim ja populaarseim projekt. Igal suvel korraldatakse erinevates Euroopa linnades suveülikoole, mille kaudu reisib üle 2000 inimese. SU kujutab endast keskmiselt kahe nädala pikkust kultuurivahetust, mis soodustab noorte seas avatud mõtlemist ja tolerantsust. Lisaks tihedale kultuursotsiaalprogrammile võivad erineva temaatikaga SU-­d hõlmata keeleõpet, Euroopa integratsiooni, rahvusvahelist poliitikat, kodanikuaktiivsust, isiklikku arengut jne.

  • Summer Course (SC): Ühe kindla temaatikaga SU 
  • Summer Course Plus (SC+): Intensiivne kursus vastaval teemal, mis kaasab professionaalseid koolitajaid
  • Travelling Summer University (TSU): Kultuurireis, kus külastatakse vähemalt nelja erinevat paika. 

Suveülikoolist loe lähemalt siin

New Year Event (NYE)

New Year Event on üritus, mille sisse jääb aastavahetus. Tegemist on meelelahutusliku üritusega, mis annab võimaluse võtta uus aasta vastu mõnes Euroopa linnas koos rahvusvahelise seltskonnaga ja kogeda seejuures ka vastava piirkonna aastavahetuse traditsioone. Ürituse juurde käib ka põnev kultuuriprogramm ja muud talvised tegevused. 

Kultuurivahetus

Kultuurivahetus toimub mõlemapoolse huvi olemasolul AEGEE-Tartu ja mõne välismaa antenna vahel. Kultuurivahetus kujutab endast ~4 päeva kestvat külaskäiku, mille käigus võõrustav antenna korraldab külla saabunud delegatsioonile programmi, mis lisaks linnaga tutvumisele sisaldab ka kohalikku kultuuri ja keelt tutvustavaid töötube ning sotsiaalseid tegevusi, tekitamaks sidet kahe antenna liikmete vahel. Kultuurivahetuse korraldamiseks moodustatakse kohalikul tasandil ajutine töörühm. 

2017. aastal toimus AEGEE-Tartul kultuurivahetus AEGEE-Nijmegen'iga (Hollandist), 2018. aastal on plaanis kultuurivahetused AEGEE-Eindhoven'iga (samuti Hollandist) ning AEGEE-Kharkiv'iga (Ukrainast).