Rahvusvahelised üritused

Euroopa tasandi ürituste hulka kuuluvad mõne AEGEE haru korraldatud mitmepäevased koolitused, konverentsid, üldkoosolekud ja kultuurivahetused, mis on osalemiseks avatud AEGEE liikmetele.

Agora

Agora on AEGEE 5-päevane üldkoosolek, kuhu tulevad kokku kõikide kohalike harude esindajad. See on AEGEE kõige rahvarohkem üritus, kus osaleb 600 kuni 1000 inimest. Agora toimub kaks korda aastas - kevadel ja sügisel ning üritusel arutatakse AEGEE tuleviku ja põhikirjaliste muudatuste üle, valitakse Brüsselis asuv juhatus ja tutvutakse teiste liikmetega. Lisaks sellele toimuvad töötoad ja arutelud Euroopas aktuaalsetel teemadel. Põhiprogrammi kõrvalt tutvutakse kohaliku linna ja kultuuriga, õhtu lõpetab sotsiaalne programm.

European Planning Meeting (EPM)

EPM on kalendriaasta alguse paiku toimuv üle-Euroopaline üritus, kus üheskoos pannakse kokku järgneva aasta AEGEE tegevusplaani mustand. Lisaks toimuvad töötoad, diskussioonid ja ümarlauad vastavalt EPM-i teemale. Õhtuti on kultuuriline ja sotsiaalne programm.

Network Meeting (NWM)

Network Meeting on 4-päevane ühte piirkonda kuuluvate antennade kohtumine, mis koosneb diskussioonidest ja koolitustest erinevatel AEGEE-d puudutavatel teemadel. Seda ürituseformaati soovitatakse uutele liikmetele AEGEE-st üldpildi saamiseks, sest see on hea võimalus kogenenumatelt liikmetelt õppimiseks. Lisaks arutatakse osalevate antennade probleeme ja otsitakse teiste kogemustest neile lahendusi. Kohtumine loob soodsa pinnase ka tulevaseks koostööks. NWM hõlmab erinevaid teemasid: projektijuhtimine, avalikud suhted, rahastamine, avalik esinemine, MTÜ juhtimine ja diskussioonid aktuaalsetel teemadel.

New Year Event (NYE)

New Year Event on üritus, mille sisse jääb aastavahetus. See on meelelahutuslik üritus, mis annab võimaluse võtta uus aasta vastu mõnes Euroopa linnas koos rahvusvahelise seltskonnaga ja kogeda selle piirkonna aastavahetuse traditsioone. Ürituse juurde käib põnev kultuuriprogramm ja muud talvised tegevused.

Koolitused

Koolitusi korraldab peamiselt AEGEE-Academy, mis koosneb väljaõpetatud koolitajatest. Igal koolitusel keskendutakse mõnele "pehmeid oskusi" (soft skills) puudutavale teemale, näiteks projektihaldus, avalikud suhted, rahastuse leidmine, isiklik areng jne.  Koolitused toimuvad enamasti sarnaselt teiste AEGEE üritustega tudengitelt tudengitele ning seega ei ole tegu passiivselt loengus istumisega, vaid oskusi omandatakse interaktiivsete meetodite kaudu (töötuba, case study jm). Ka koolitustel on oma koht kultuuri­- ja sotsiaalprogrammil.

Kultuurivahetus

Kultuurivahetus toimub AEGEE-Tartu ja mõne välismaise antenna vahel. Kultuurivahetus kujutab endast umbes 4-päevast külaskäiku, mille käigus võõrustav antenna korraldab külla saabunud delegatsioonile programmi, mis lisaks linnaga tutvumisele sisaldab ka kohalikku kultuuri ja keelt tutvustavaid töötube ning sotsiaalseid tegevusi. Kultuurivahetuse korraldamiseks moodustatakse kohalikul tasandil ajutine töörühm.

2017. aastal toimus AEGEE-Tartul kultuurivahetus AEGEE-Nijmegen'iga (Hollandist), 2018. aastal AEGEE-Eindhoven'iga (samuti Hollandist) ning AEGEE-Kharkiv'iga (Ukrainast). Märtsis käisime koos AEGEE-Eindhoveniga ühisel reisil Maltal.