Fookusalad 2020-2023

Kliimakriis

 

 

AEGEE tõstab noorte teadlikkust kliimasoojenemisest ja kliimakriisist. Tegutseme jätkusuutliku eluviisi populariseerimise nimel.

Vaimne tervis

 

 

AEGEE toetab noorte vaimset heaolu ja aitab kaasa vaimse tervise küsimuste normaliseerimisele ning ühiskonnas kuuldavaks tegemisele.

Poliitiline aktivism

 

 

AEGEE annab noortele võimalused ja vahendid, et nad saaksid olla oma kogukonnas aktiivsed ühiskonnaliikmed.

Sotsiaalne võrdsus

 

 

AEGEE juurutab ühiskonnas sotsiaalset võrdsust, suurendades noorte teadlikkust päritolust, soost, seksuaalsest orientatsioonist ja erivajadustest tingitud diskrimineerimisest.