Fookusalad

Kodanikuharidus

 

AEGEE panustab kodanikuhariduse arengusse noorte ühiskonnateadlikkuse tõstmisega. Seame kodanikuhariduse poliitilisse päevakorda.

Võrdsed õigused

 

AEGEE eesmärk on tuvastada sooidentiteedi ja seksuaalse orientatsiooni väljendamisega seotud diskrimineerimist ja reageerida sellele lähtuvalt intersektsionaalsest maailmapildist.

Euroopa kodanikkond

 

AEGEE eesmärk on noorte kasvatamine aktiivseteks ja kriitilisteks kodanikeks. Selleks me harime noori Euroopa kultuuride mitmekesisuse ja Euroopa liidu eesmärkide vallas.

Noorte areng

 

AEGEE eesmärk on pakkuda noortele võimalusi eripalgeliste oskuste saavutamiseks, mis edendavad nende isiklikku ja professionaalset arengut.