Juhatus 2020/21

Hanna Marrandi

President
hanna.marrandi@gmail.com

Eliise Haljas

Ürituste koordinaator
eliise.haljas@gmail.com

Ellen Leib

Sekretär
info@aegee-tartu.ee

Heli-Katri Marttila

Liikmehaldur
marttila.helikatri@gmail.com

Birgit Pilt

Laekur
piltbirgit@gmail.com