Kohalik tasand

Kohalikul tasandil toimub igal nädalal vähemalt üks üritus, kuhu on oodatud kõik AEGEE-Tartu liikmed. Üritusi on erinevaid - näiteks toimub kord kuus kultuuriõhtu, kus õpime lähemalt tundma ühe Euroopa riigi keelt, toidukultuuri jms, samuti leiavad tihti aset harivad töötoad ja arutelud või natuke vabamas vormis seltskondlikud koosviibimised, et meeskonnavaimu tugevdada. Kuigi suur osa üritusi on suunatud oma liikmetele, korraldame aeg-ajalt ka avalikke üritusi. Üks AEGEE-Tartu iga-aastane traditsioon on ka rabamatk. 

Liikmetel on soovituslik kuuluda mõnda töörühma, et ennast proovile panna, uusi teadmisi omandada ning ise AEGEE toimimisse panustada. Töörühmades saab tegeleda näiteks kohalike ürituste ja suveülikooli korraldamisega, sponsorite haldamisega, blogi ja uudiskirja kirjutamisega või liikmehaldusega.

AEGEEs ei ole kohustuslikke üritusi (välja arvatud Agora), seega iga liige saab vastavalt oma huvidele valida, millistel ja kui paljudel üritustel osaleda. 

Kohalik Agora

Kohalik Agora on AEGEE-Tartu üldkoosolek, mis on ainus kohustuslik üritus kohaliku tasandi liikmetele. Kohalik Agora toimub kaks korda aastas - üldiselt detsembris ja juunis. Agoral antakse ülevaade juhatuse ja töörühmade poole aasta tegemistest, tutvustatakse tuleva poolaasta tegevusplaani ja eelarvet ning võetakse vastavalt vajadusele vastu otsuseid, mis vajavad liikmete enamuse heakskiitu. Suvisel Agoral valitakse ka uus juhatus tulevaks õppeaastaks. 

Local Training Course (LTC)

Local Training Course on vajalik nii uutele kui ka veidi vanematele liikmetele, et mõista paremini meie organisatsiooni kohaliku kui ka Euroopa tasandi struktuuri ja toimimist. Koolitus on kahetasandiline - algajatele ja edasijõudnutele – ning kestab tavaliselt 1-2 päeva ühe tasandi kohta. LTC1 peamine missioon on liikmete integreerimine antennasse, tutvustades neile lähemalt organisatsiooni olemust ja ajalugu. LTC2 aitab liikmetel paremini mõista, kuidas konkreetselt panustada oma antenna ja organisatsiooni toimimisse ning pakub võimaluse areneda kommunikatsiooni ja projektidega tegelemise osas.

Töörühmad

Kohaliku tasandi tegevus toimub töörühmades (tihti nimetatakse ka tiimideks). Lisaks alalistele töörühmadele on olemas ka ajutised, mille eesmärk on läbi viia üht suuremat projekti ning mille tegevus lõpeb selle toimumisega. Töörühmi juhivad enamasti juhatuse liikmed, mõnel juhul ka erilise aktiivsusega silma paistnud tavaliikmed. Töörühma kuulumine ei ole kohustuslik, kuid on tungivalt soovitatav, sest ilma selleta ei saa täielikku AEGEE kogemust. Just töörühmad on koht, kus saab ennast proovile panna, meeskonnatöö oskusi arendada ja tunda, et tõepoolest panustad millegi õnnestumisse. Kui on aega ja tahtmist, võib samal ajal tegutseda ka mitmes töörühmas. 

Ürituste töögrupp

AEGEE-Tartu ürituste töögrupi peamine ülesanne on iganädalaste liikmetele mõeldud ürituste korraldamine. Töögrupi liikmena on võimalik saada mitmekülgne organiseerimiskogemus alates ideede loomisest kuni toimunud ürituste mõju hindamiseni. Lisaks on võimalik ka ise üritusi läbi viia, et jagada oma teadmisi või arendada avaliku esinemise oskust. Liikmetele mõeldud ürituste kõrval korraldame aeg-ajalt ka avalikke üritusi, kus on võimalik end proovile panna juba suuremale publikule sündmuse pakkumisega. Lisaks toimuvad paar korda aastas rahvusvahelised üritused, mille õnnestumisele on samuti võimalik kaasa aidata töötades rahvusvahelises töögrupis.

Vastutav: Marleen Talve

PR ehk avalikud suhted

PR ehk eestikeeli avalike suhete töögrupp teeb kogu AEGEE-Tartu sündmuste ja ideede virvarrist ka teistele mõistetavaid sõnumeid. Me kirjutame, pildistame, kogume infot AEGEE-le südamelähedaste teemade kohta, kujundame visuaale ja mässame maskotiga. Meie ülesanne on organisatsiooni paljudest tegevustest kokku korjata meie olemust hästi peegeldavad sündmused ja nende kaudu jutustada maailmale AEGEE lugu. Ehkki meie kodud on Facebookis ja Instagramis, sõbrad ajakirjanikud ja hobi blogimine, siis ennekõike on töögruppi koos hoidev liim aktiivne seltskond, kellega koosolekutel (ja muidu ka) koos mõnusalt aega veeta.

Vastutav: Ele Loonde

Liikmehalduse töögrupp ehk Family Guys

AEGEE-Tartu perepeade peamine eesmärk on liikmeid motiveerida ja aktiivsetena hoida, et neil oleks jaksu veel rohkem toredaid projekte teha 😉 Perepeade ülesandeks on hoolitseda nii uute kui vanade liikmete heaolu eest igal sammul ning neid töögruppidesse suunata vastavalt igaühe soovidele ja tugevustele (seda eelkõige värbamisperioodidel kaks korda aastas). Samuti tunnustame tublisid, õnnitleme sünnipäevalapsi, arendame teiste töögruppide tegevust ja analüüsime tagasisidet.

Vastutav: Maria Olmann

Rahastuse töögrupp

FR ehk rahastuse töögrupp vastutab AEGEE-Tartule rahaliste vahendite leidmise eest. Organisatsioon vajab kapitali, et korraldada kvaliteetseid üritusi, pakkuda oma liikmetele võimalusi Euroopas ja oma sõnumit levitada, mistõttu iga teine töögrupp AEGEE-Tartus sõltub meie toetusest. Meie ülesanne on leida sponsoreid ja kirjutada projekte - kokkuvõtlikult leida organisatsioonile jätkusuutlikuks tegutsemiseks toetust. FR tiimiga liitudes puutub iga liige kokku MTÜ raamatupidamisega ja projektide kirjutamisega, mis võivad tulevases karjääris ja eraelus eluliselt vajalikeks kogemusteks osutuda.

Vastutav: Joakim Klementi