Kohalik tasand

Kohalikul tasandil toimub igal nädalal vähemalt üks üritus, kuhu on oodatud kõik AEGEE-Tartu liikmed. Üritusi on erinevaid - näiteks toimub kord kuus kultuuriõhtu, kus õpime lähemalt tundma ühe Euroopa riigi keelt, toidukultuuri jms, samuti leiavad tihti aset harivad töötoad ja arutelud või natuke vabamas vormis seltskondlikud koosviibimised, et meeskonnavaimu tugevdada. Kuigi suur osa üritusi on suunatud oma liikmetele, korraldame aeg-ajalt ka avalikke üritusi. Üks AEGEE-Tartu iga-aastane traditsioon on ka rabamatk. 

Liikmetel on soovituslik kuuluda mõnda töörühma, et ennast proovile panna, uusi teadmisi omandada ning ise AEGEE toimimisse panustada. Töörühmades saab tegeleda näiteks kohalike ürituste ja suveülikooli korraldamisega, sponsorite haldamisega, blogi ja uudiskirja kirjutamisega või liikmehaldusega.

AEGEEs ei ole kohustuslikke üritusi (välja arvatud Agora), seega iga liige saab vastavalt oma huvidele valida, millistel ja kui paljudel üritustel osaleda. 

Kohalik Agora

Kohalik Agora on AEGEE-Tartu üldkoosolek, mis on ainus kohustuslik üritus kohaliku tasandi liikmetele. Kohalik Agora toimub kaks korda aastas - üldiselt detsembris ja juunis. Agoral antakse ülevaade juhatuse ja töörühmade poole aasta tegemistest, tutvustatakse tuleva poolaasta tegevusplaani ja eelarvet ning võetakse vastavalt vajadusele vastu otsuseid, mis vajavad liikmete enamuse heakskiitu. Suvisel Agoral valitakse ka uus juhatus tulevaks õppeaastaks. 

Local Training Course (LTC)

Local Training Course on vajalik nii uutele kui ka veidi vanematele liikmetele, et mõista paremini meie organisatsiooni kohaliku kui ka Euroopa tasandi struktuuri ja toimimist. Koolitus on kahetasandiline - algajatele ja edasijõudnutele – ning kestab tavaliselt 1-2 päeva ühe tasandi kohta. LTC1 peamine missioon on liikmete integreerimine antennasse, tutvustades neile lähemalt organisatsiooni olemust ja ajalugu. LTC2 aitab liikmetel paremini mõista, kuidas konkreetselt panustada oma antenna ja organisatsiooni toimimisse ning pakub võimaluse areneda kommunikatsiooni ja projektidega tegelemise osas.

Töörühmad

Kohaliku tasandi tegevus toimub töörühmades (tihti nimetatakse ka tiimideks). Lisaks alalistele töörühmadele on olemas ka ajutised, mille eesmärk on läbi viia üht suuremat projekti ning mille tegevus lõpeb selle toimumisega. Töörühmi juhivad enamasti juhatuse liikmed, mõnel juhul ka erilise aktiivsusega silma paistnud tavaliikmed. Töörühma kuulumine ei ole kohustuslik, kuid on tungivalt soovitatav, sest ilma selleta ei saa täielikku AEGEE kogemust. Just töörühmad on koht, kus saab ennast proovile panna, meeskonnatöö oskusi arendada ja tunda, et tõepoolest panustad millegi õnnestumisse. Kui on aega ja tahtmist, võib samal ajal tegutseda ka mitmes töörühmas. 

Kohalikud üritused

Avalikud suhted (PR)

PR tiimi alustaladeks on suhtekorraldus, sotsiaalmeediahaldus, graafiline disain ja loomulikult kommunikatsioon. Kommunikatsioonitiim vastutab AEGEE nähtavuse eest: esindab nii üritustel, kui ka loob visuaalseid tutvustusmaterjale. The art of communication is the language of leadership.

Vastutav: Liina Maurer

#SPAM team

Spämmitiimi ülesandeks on anda välja liikmetele mõeldud uudiskirja, mis kajastab lähiajal toimuvaid kohalikke ja Euroopa üritusi, ning toota sisu AEGEE-Tartu blogi jaoks. Blogikirjutajad saavad väikestviisi proovida ajakirjanikutööd, leides potentsiaalseid lugusid ja vaatenurki ning suheldes vastavate inimestega. Edukal tiimiliikmel on hea kirjalik väljendusoskus ja korrektne õigekiri. 

Vastutav: Carmen Nõlvak

Liikmehaldus (HR)

HR tiimi eesmärk on tagada AEGEE-Tartule võimalikult palju aktiivseid ja õnnelikke liikmeid. Tunnustame oma liikmeid, edastame neile õnnesoove ja suuname neid koolitustele. Soodustame mõtete levikut organisatsioonis ning korraldame organisatsiooni sissesulandumiseks vajalikke tegevusi (koolitused, teambuilding). Positiivne ja personaalne suhtumine on meie tiimi alustalaks.

Vastutav: Maret Lind

Sponsorihaldus (FR)

FR tiimi põhiülesandeks on turundus. Jätkusuutlikkuseks on tarvis sponsoreid, toetajaid ja koostööpartnereid, kellega tiimiliikmed aktiivselt suhtlevad. FR tiim on väga paindlik, tööd saab teha vabalt valitud ajal ja kohas arvuti vahendusel. Turundus ei võrdu müügitööga, aga see tekitab sõltuvust, hulljulgust ja tunnet, et tõused kõrgustesse.

Vastutav: Liina Maurer

Suveülikooli (SU) korraldustiim

Oma olemuselt ajutine tiim, mis siiski igal aastal uuesti tööd alustab, sest korraldatav projekt ise on regulaarne. Tiimi eesmärk on korraldada suvel toimuvat suveülikooli kas üksi või koostöös teis(t)e antenna(de)ga. SU tiimi on oodatud liikmed, kes on ise osalenud suveülikoolis või selle korraldamisel või on läbinud SUPS-i koolituse. 

Vastutav: Maria Olmann