Kohalikud üritused

Iga nädal toimub vähemalt üks üritus, mil kõigil meie antenna liikmetel on põhjust sammud meie kontorisse seada ja koos aega veeta. Kuu esimesel kolmapäeval leiab tavaliselt aset APM ehk Activity Planning Meeting, kus paneme paika kõik kohaliku tasandi tegevused jooksvaks kuuks. Korraldame kultuuriõhtuid, kus teemaks on üks riik, mille kultuuri, keele ja toidu kohta rohkem õpime, tihti leiavad aset ka lauamänguõhtud ning erinevad töötoad/loengud, kus omandame uusi oskusi. Samuti ei puudu meie tegemistest väljasõidud, filmiõhtud ja viktoriinid.

Vähemalt kord aastas on katuseorganisatisooni poolt nõutud korraldada ka liikmekoolitusi, mida me kutsume LTC-deks.

LTC - Local Training Course

Local Training Course on vajalik nii kõigile uutele kui ka veidi vanematele liikmetele, et mõista paremini meie organisatsiooni kohaliku kui ka Euroopa tasandi struktuuri ja toimimist. Koolitus on kahetasandiline - algajatele ja edasijõudnutele – ning kestab tavaliselt 1-2 päeva ühe tasandi kohta. LTC1 peamine missioon on liikmete integreerimine antennasse, tutvustades neile lähemalt organisatsiooni olemust ja ajalugu. LTC2 aitab liikmetel paremini mõista, kuidas konkreetselt panustada oma antenna ja organisatsiooni toimimisse ning pakub võimaluse areneda kommunikatsiooni ja projektidega tegelemise osas.