Kohalikud üritused

Kohalikul tasandil toimub igal nädalal vähemalt üks üritus, kuhu on oodatud kõik AEGEE-Tartu liikmed. Üritusi on erinevaid - näiteks toimub kord kuus kultuuriõhtu, kus õpime lähemalt tundma ühe Euroopa riigi keelt, toidukultuuri jms, samuti leiavad tihti aset harivad töötoad ja arutelud või natuke vabamas vormis seltskondlikud koosviibimised, et meeskonnavaimu tugevdada. Kuigi suur osa üritusi on suunatud oma liikmetele, korraldame aeg-ajalt ka avalikke üritusi. Üks AEGEE-Tartu iga-aastane traditsioon on ka rabamatk. 

Liikmetel on soovituslik kuuluda mõnda töörühma, et ennast proovile panna, uusi teadmisi omandada ning ise AEGEE toimimisse panustada. Töörühmades saab tegeleda näiteks kohalike ürituste ja suveülikooli korraldamisega, sponsorite haldamisega, blogi ja uudiskirja kirjutamisega või liikmehaldusega.

AEGEEs ei ole kohustuslikke üritusi (välja arvatud Agora), seega iga liige saab vastavalt oma huvidele valida, millistel ja kui paljudel üritustel osaleda. 

Kohalik Agora

Kohalik Agora on AEGEE-Tartu üldkoosolek, mis on ainus kohustuslik üritus kohaliku tasandi liikmetele. Kohalik Agora toimub kaks korda aastas - üldiselt detsembris ja juunis. Agoral antakse ülevaade juhatuse ja töörühmade poole aasta tegemistest, tutvustatakse tuleva poolaasta tegevusplaani ja eelarvet ning võetakse vastavalt vajadusele vastu otsuseid, mis vajavad liikmete enamuse heakskiitu. Suvisel Agoral valitakse ka uus juhatus tulevaks õppeaastaks. 

Kultuurivahetus

Kultuurivahetus toimub mõlemapoolse huvi olemasolul AEGEE-Tartu ja mõne välismaa antenna vahel. Kultuurivahetus kujutab endast ~4 päeva kestvat külaskäiku, mille käigus võõrustav antenna korraldab külla saabunud delegatsioonile programmi, mis lisaks linnaga tutvumisele sisaldab ka kohalikku kultuuri ja keelt tutvustavaid töötube ning sotsiaalseid tegevusi, tekitamaks sidet kahe antenna liikmete vahel. Kultuurivahetuse korraldamiseks moodustatakse kohalikul tasandil ajutine töörühm. 

Local Training Course (LTC)

Local Training Course on vajalik nii uutele kui ka veidi vanematele liikmetele, et mõista paremini meie organisatsiooni kohaliku kui ka Euroopa tasandi struktuuri ja toimimist. Koolitus on kahetasandiline - algajatele ja edasijõudnutele – ning kestab tavaliselt 1-2 päeva ühe tasandi kohta. LTC1 peamine missioon on liikmete integreerimine antennasse, tutvustades neile lähemalt organisatsiooni olemust ja ajalugu. LTC2 aitab liikmetel paremini mõista, kuidas konkreetselt panustada oma antenna ja organisatsiooni toimimisse ning pakub võimaluse areneda kommunikatsiooni ja projektidega tegelemise osas.