Meist

AEGEE-Tartu on avatud noorte sõpruskond, mille liikmed tunnevad huvi Euroopa ühiskonna ja kultuuride vastu. Me oleme üle-Euroopalise AEGEE ehk Euroopa Tudengite Foorumi võrgustiku haru ning loome Tartu tudengitele enesearengu võimalusi siin ja mujal Euroopas.

AEGEE hoolib avatud Euroopast. Aastatel 2017-2020 on meie fookusalad võrdsed õigused (equal rights), kodanikuharidus (civic education), noorte areng (youth development) ning Euroopa kodanikkond (European citizenship). Neist inspireerituna korraldame igal nädalal oma liikmetele ühe ürituse.

Igal liikmel on võimalus osaleda iganädalastel üritustel, kus arutame mõnel ühiskondlikult oluliselt teemal, arendame praktilisi oskusi või veedame mõnusalt aega. Igas kuus on keskmiselt viis võimalust kandideerida välisüritusele, mis toimuvad Euroopa erinevates linnades.

Oluline osa AEGEE-Tartust on võimalus panustada töögruppidesse ning saada turvalises keskkonnas töökogemus. Meil on neli töögruppi, mis tegutsevad organisatsiooni igapäevase toimimise nimel. Tegeleda saab ürituste korraldamise, avalike suhete, rahastuse ning liikmehaldusega. Kiirelt peale liitumist avanevad võimalused panustada Euroopa tasandi töögruppidesse ja komisjonidesse. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv!