Meist

AEGEE-Tartu on avatud noorte sõpruskond, mille liikmed tunnevad huvi Euroopa ühiskonna ja kultuuride vastu. Me oleme üle-Euroopalise AEGEE ehk Euroopa Tudengite Foorumi võrgustiku haru ning loome Tartu tudengitele enesearengu võimalusi siin ja mujal Euroopas.

AEGEE hoolib avatud Euroopast. Aastatel 2020-2023 on meie fookusalad sotsiaalne võrdsus (social equity), kliimakriis (climate emergency), vaimne tervis (mental health) ning poliitiline aktivism (political activism). Neist inspireerituna korraldame igas kuus oma liikmetele üritusi.

Igal liikmel on võimalus osaleda iganädalastel üritustel, kus arutame mõnel ühiskondlikult oluliselt teemal, arendame praktilisi oskusi või veedame mõnusalt aega. Igas kuus on keskmiselt viis võimalust kandideerida välisüritusele, mis toimuvad Euroopa erinevates linnades. Seoses COVID-19 viiruse levikuga on kahjuks 2020. aasta lõpuni AEGEE välisüritused tühistatud, kuid loodame, et olukord paraneb peagi.

Oluline osa AEGEE-Tartust on võimalus panustada töögruppidesse ning saada turvalises keskkonnas töökogemus. Meil on neli töögruppi, mis tegutsevad organisatsiooni igapäevase toimimise nimel. Tegeleda saab ürituste korraldamise, avalike suhete, rahastuse ning liikmehaldusega. Peale liitumist avanevad kiiresti võimalused panustada Euroopa tasandi töögruppidesse ja komisjonidesse. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv!