Meist

MEIST

AEGEE-Tartu on avatud noorte sõpruskond, mille liikmed tunnevad huvi Euroopa ühiskonna ja kultuuride vastu. Me oleme üle-Euroopalise AEGEE ehk Euroopa Tudengite Foorumi võrgustiku haru ning loome Tartu tudengitele enesearengu võimalusi siin ja mujal Euroopas.

AEGEE hoolib avatud Euroopast. Aastatel 2020-2023 on meie fookusalad sotsiaalne võrdsus (social equity), kliimakriis (climate emergency), vaimne tervis (mental health) ning poliitiline aktivism (political activism). Neist inspireerituna korraldame iga kuu oma liikmetele üritusi.

Igal liikmel on võimalus osaleda iganädalastel üritustel, kus arutame mõnel ühiskondlikult oluliselt teemal, arendame praktilisi oskusi või veedame mõnusalt üheskoos aega. Iga kuu on mitmeid võimalusi kandideerida välisüritusele ning koolitustele, mis toimuvad Euroopa erinevates linnades.

Oluline osa AEGEE-Tartust on võimalus panustada töögruppidesse ning saada turvalises keskkonnas töökogemus. Meil on kolm töögruppi, mis tegutsevad organisatsiooni igapäevase toimimise nimel. Tegeleda saab ürituste korraldamise, avalike suhete ning liikmehaldusega. Peale liitumist avanevad võimalused panustada ka Euroopa tasandi töögruppidesse ja komisjonidesse. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv!