Toetajad

Kuulume OLE ROHKEM programmi, mille eesmärgiks on aktiivse tudengkonna loomine Tartus.

 

 

 

AEGEE-Tartu järgib Tervisliku Tudengiorganisatsiooni mudelit.

Liikmekaardi boonused

Toetajad, kes pakuvad meie liikmetele soodustusi oma toodetelt ja teenustelt:

Pikaajalised toetajad

Toetajad, kellega oleme teinud koostööd rohkem kui ühe projekti raames:

Y Vote Convention on Social Inclusion toetajad

Veebruaris 2019 korraldame rahvusvahelise konverentsi sotsiaalse kaasatuse ja e-osaluse teemadel. Täname konverentsi toetajaid!

Plog Your Way into the Summer toetajad

Suveülikool 2019 "Timetravel through the Flatlands" toetajad

Veski Mati
Kubja Ürditalu

Varasemad toetajad