Töörühmad

Organisatsiooni juhtimine ja igapäevane töö toimub töörühmades. Lisaks alalistele töörühmadele kutsutakse suuremate projektide ellu viimiseks ka ajutised, mis lõpetavad oma töö pärast projekti lõppemist. Töörühmi juhivad tavaliselt juhatuse liikmed, mõnel juhul ka eriliselt aktiivsed tavaliikmed. Töörühma kuulumine ei ole kohustuslik, ent parima kogemuse saamiseks väga soovituslik. Just töörühmad on koht, kus saab ennast proovile panna, meeskonnatöö oskusi arendada ja tunda, et tõepoolest panustad millegi õnnestumisse. Kui on aega ja tahtmist, võib samal ajal tegutseda ka mitmes töörühmas. 

Ürituste töörühm

AEGEE-Tartu ürituste töörühma peamine ülesanne on iganädalaste liikmetele mõeldud ürituste korraldamine. Töörühma liikmena on võimalik saada mitmekülgne organiseerimiskogemus alates ideede loomisest kuni toimunud ürituste mõju hindamiseni. Lisaks on võimalik ka ise üritusi läbi viia, et jagada oma teadmisi või arendada avaliku esinemise oskust. Liikmetele mõeldud ürituste kõrval korraldame aeg-ajalt ka avalikke üritusi, kus on võimalik end proovile panna juba suuremale publikule sündmuse pakkumisega. Lisaks toimuvad paar korda aastas rahvusvahelised üritused, mille õnnestumisele on samuti võimalik kaasa aidata töötades rahvusvahelises töörühmas.

Vastutav: Heli-Katri Marttila

Liikmehalduse töörühm

AEGEE-Tartu liikmehaldjate peamine eesmärk on liikmeid motiveerida ja aktiivsetena hoida, et neil oleks jaksu veel rohkem toredaid projekte teha. Liikmehaldjate ülesandeks on hoolitseda nii uute kui vanade liikmete heaolu eest igal sammul ning neid töögruppidesse suunata vastavalt igaühe soovidele ja tugevustele (seda eelkõige värbamisperioodidel kaks korda aastas). Samuti tunnustame tublisid, õnnitleme sünnipäevalapsi, arendame teiste töögruppide tegevust ja analüüsime tagasisidet.

Vastutav: Roland Liinar

Avalike suhete töörühm

Avalike suhete töörühm teeb kogu AEGEE-Tartu sündmuste ja ideede virvarrist ka teistele mõistetavaid sõnumeid. Me kirjutame, pildistame, kogume infot AEGEE-le südamelähedaste teemade kohta, kujundame visuaale ja mässame maskotiga. Meie ülesanne on organisatsiooni paljudest tegevustest kokku korjata meie olemust hästi peegeldavad sündmused ja nende kaudu jutustada maailmale AEGEE lugu. Ehkki meie kodud on Facebookis ja Instagramis, sõbrad ajakirjanikud ja hobi blogimine, siis ennekõike on töörühma koos hoidev liim aktiivne seltskond, kellega koosolekutel (ja muidu ka) koos mõnusalt aega veeta.

Vastutav: Ingeliis Siimsen

Rahastuse töörühm

Rahastuse töörühm vastutab AEGEE-Tartule rahaliste vahendite leidmise eest. Organisatsioon vajab kapitali, et korraldada kvaliteetseid üritusi, pakkuda oma liikmetele võimalusi Euroopas ja oma sõnumit levitada, mistõttu iga teine töörühm AEGEE-Tartus sõltub meie toetusest. Meie ülesanne on leida sponsoreid ja kirjutada projekte - kokkuvõtlikult leida organisatsioonile jätkusuutlikuks tegutsemiseks toetust. Töörühmaga liitudes puutub iga liige kokku MTÜ raamatupidamisega ja projektide kirjutamisega, mis võivad tulevases karjääris ja eraelus eluliselt vajalikeks kogemusteks osutuda.

Vastutav: Kaisa Usberg