AEGEE on rahvusvaheline, salliv ja avatud sõpruskond, mille praegused peamised fookusalad on võrdsed õigused, kodanikuharidus, noorte areng ning eurooplaseks olemine.

Korraldame Tartus igal nädalal üritusi Euroopa kultuuride, enesearendamise või muudel aktuaalsetel teemadel, samuti veedame koos meeldivalt aega. Rahvusvahelisel tasandil toimub erinevates Euroopa linnades projekte aastaringselt ning nendele võib kandideerida kasvõi kohe pärast liitumist.

AEGEE pikaajalisim projekt on suveülikool (Summer University), mille käigus on võimalik veeta kaks nädalat mõnes Euroopa paigas koos rahvusvahelise seltskonnaga, osaleda temaatilistes töötubades, avastada kohalikku kultuuri ja astuda välja mugavustsoonist. Võimalusi on väga palju nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning igal liikmel on võimalus ise valida, milliseid neist ja mil määral ta kogeda soovib. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv!

AEGEEst

AEGEE (täisnimega Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe) on 1985. aastal loodud noorteorganisatsioon, mis on tegev ligi 200 linnas üle kogu Euroopa ning mille üks keskseid ideaale on piirideta Euroopa. AEGEE tegevus toimub kahel tasandil - kohalikul ja Euroopas; riiklik tasand puudub.

AEGEEs saab kohtuda paljude huvitavate inimestega teistest Euroopa maadest, arendada end mitteformaalse hariduse kaudu, võtta osa temaatilistest projektidest, arutleda päevakorralistel teemadel teiste noortega ja palju muud. AEGEEs korraldavad noored noortele, mis teeb kõik kogemused mitmekordselt võimsamaks!

AEGEEga saab liituda igal ajal - võtame Sinuga ühendust, kui oled täitnud liitumisankeedi. Liikmed peavad mahtuma vanusevahemikku 18-35. AEGEE Euroopa tasandi töökeel on inglise keel, kohalikul tasandil kasutatakse paralleelselt ka eesti keelt.

 

Visioon

Pakkuda Tartu tudengitele arenguvõimalust läbi kogemuste nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil

Missioon

Selleks me:
1) Loome rahvusvahelise sõpruskonna
2) Korraldame kultuurilisi, temaatilisi ja harivaid üritusi
3) Võimaldame osaleda üritustel ja töörühmades Euroopas

 

Tutvu 2018. aasta suveülikoolidega SIIN

Liitu ja kandideeri kohe!