AEGEE – Võti Euroopasse!

Some call it Europe, we call it home

AEGEE-Tartu

AEGEE-Tartu on üliõpilasorganisatsioonide maastikul unikaalne nähtus, mille sarnast teist Tartus ei leia. Tegemist on nimelt mittetulundusühinguga, mille liikmeteks võivad olla ja saada kõikide erialade üliõpilased. Tartus muudab AEGEE elu põnevaks oma üritustega erinevatel teemadel nagu Euroopa kultuurid, keeled, tervislikud eluviisid jne. Teemade valik on lai ning igaühele leiab midagi põnevat. Kui Tartu väikeseks jääb, siis alati saab reisida üle kogu Euroopa AEGEE rahvusvahelistele üritustele nagu näiteks suveülikoolid, aastavahetuse üritused, teiste riikide külastused ja kultuurivahetus, temaatilised konverentsid koos Euroopa Parlamendi liikmetega või ennast arendavad koolitused. AEGEEga juba igav ei hakka!

AEGEEst

AEGEE on 1985. aastal loodud organisatsioon, mis on tegev umbes 200 linnas üle kogu Euroopa. AEGEEs saab kohtuda paljude huvitavate inimestega teistest Euroopa maadest, harida end mitteformaalse hariduse kaudu, võtta osa temaatilistest projektidest, arutleda päevakorralistel teemadel teiste noortega ja palju muud. AEGEEs korraldavad noored noortele, mis teeb kõik kogemused mitmekordselt võimsamaks!