KKK

Korduma Kippuvad Küsimused

Liitumine

Kuidas AEGEE-Tartuga liituda?

Liitumiseks tuleb täita liitumisankeet, misjärel võtab liikmehaldur Sinuga ühendust.

Millistel perioodidel AEGEE-Tartu uusi liikmeid vastu võtab?

AEGEE-Tartu võtab uusi liikmeid vastu aastaringselt igal ajal.

Kes saavad AEGEE-Tartuga liituda?

Noored vanuses 18-35. Oodatud on kõikide kõrg-, kutse- ja ülikoolide õpilased ükskõik milliselt erialalt, samuti gümnasistid ja vilistlased, kui nad mahuvad vanusepiiridesse. Ootame liituma ka välistudengeid.

Kas AEGEE-Tartuga liitumine on tasuta?

Aastane liikmemaks on 28 EUR ja poole aasta liikmemaks 19 EUR, kuid selle eest saab igal nädalal vahval üritusel osaleda!

Kas ma pean AEGEEga liitumiseks oskama inglise keelt?

Euroopa tasandi töökeel on inglise keel, mis tähendab, et Euroopa üritustel osalemiseks oleks vaja inglise keelt suhtlustasandil osata. Kohalikul tasandil saab hakkama ka eesti keelega. Kindlasti ei tasuks meelt heita, kui inglise keele oskus ei ole veel hea - AEGEE on fantastiline võimalus seda pidevalt praktiseerida! Samuti on AEGEE-Tartu hea koht praktiseerimaks eesti keelt, kui räägid seda võõrkeelena.

Kuidas AEGEE toetab uute liikmete sisseelamist?

Iga uus liige saab omale mentori, kes tutvustab talle AEGEE-Tartu elu ja tegemisi, vastab küsimustele, on esimeseks sõbraks ning aitab uuel liikmel organisatsioonis oma koha leida. Kogenud ja sisseelanud liikmed saavad juba ise mentoriks hakata.

Liikmeks olemine

Kus AEGEE-Tartu töö ja üritused toimuvad?

AEGEE-Tartul on oma kontor, mis asub aadressil Ülikooli 7. Töörühmade koosolekud ja suur osa üritusi toimub just seal.

Kas AEGEE-Tartu liikmel on üritustel kohalkäimine kohustuslik?

Ei. Iga liige saab ise otsustada, millistest ja kui paljudest üritustest ja projektidest ta osa saada soovib.

Kas AEGEE-Tartus on kohustuslik kuuluda mõnda töörühma?

Kohustust ei ole, kuid me tungivalt soovitame seda, sest just nii saab organisatsioonis oma oskusi arendada ja ennast meeskonnaliikmena tunda.

Millal saab tavaliige juhatusse kandideerida?

Juhatusse kandideerimise õigus on igal liikmel olenemata sellest, kui kaua ta on liige olnud. Juhatus valitakse aastaks ja sinna kandideerimine toimub suvisel kohalikul Agoral, üldjuhul juunikuus.

Kas AEGEEs tehtud töö eest saab palka või ainepunkte?

Ei. AEGEE tegevus põhineb täielikult vabatahtlikkusel. Küll aga saab AEGEEst kogemusi ja oskusi, mis võivad hiljem tööturul kasuks tulla, samuti tutvusi nii Tartus kui ka üle Euroopa.

Euroopa

Kas suveülikoolis osalemiseks peab olema AEGEE liige?

Jah.

Millal saab liige kandideerida Euroopa üritustele?

Kasvõi kohe pärast liitumist. Euroopa tasandist osa saamine ei nõua kindlat liikmestaatust ega -staaži.

Kas Euroopa üritused on tasuta?

Ei, kuid korraldajad näevad vaeva, et osalustasu oleks võimalikult väike. Osalustasu sisaldab majutust, toitlustust ja programmi, kuid transport üritusele ja tagasi on osaleja enda kanda.

Milliseid üritusi Euroopas toimub?

Euroopa üritustest on pikem kirjeldus siin.

Kas ma pean eelnevalt olema olnud kohalikus juhatuses, et Euroopa tasandi töörühma kandideerida?

Ei. AEGEEs ei ole etteantud teekonda, mida mööda organisatsioonisisest karjääri teha, võib ka kohe alustada Euroopa tasandi töörühmades. Küll aga on töörühmi väga erinevaid ning mõne puhul tuleb kasuks kogemus kohalikus juhatuses.

Kas samal ajal saab tegutseda nii kohaliku kui ka Euroopa tasandi töörühmades?

Jah!

Struktuur

Mida tähendab kohalik tasand?

AEGEE kohalik tasand on linnapõhine (mitte ülikooli- ega riigipõhine), seega AEGEE-Tartu koondab Tartu linnas elavaid-õppivaid noori.

Mida tähendab antenna?

Antenna on kohaliku tasandi üksus. Näiteks AEGEE-Tartu on üks antenna, AEGEE-Tallinn on samuti antenna jne.

Mis on Agora?

Kohalik Agora on AEGEE-Tartu üldkoosolek, mis toimub kaks korda aastas (üldiselt juunis ja detsembris) ning juuni Agoral valitakse muuhulgas ka juhatus järgnevaks aastaks. Euroopa Agora on samuti kaks korda aastas toimuv Euroopa tasandi üldkoosolek, kus hääletatakse AEGEE-Euroopat puudutavate otsuste üle ning valitakse Euroopa juhatus ja muude oluliste kohustuste täitjad. Iga antenna peab saatma Euroopa Agorale delegaate ning igal liikmel on võimalus, kuid mitte kohustus sinna delegaadiks minna.

Kas AEGEEs on ka riiklik tasand?

Ei. Erinevalt mitmest teisest rahvusvahelisest tudengiorganisatsioonist ei rõhuta AEGEE riikidevahelisi piire, vaid püüdleb piirideta Euroopa poole. Samas ei eita AEGEE erinevate kultuuriruumide olemasolu Euroopas.

Millist piirkonda AEGEE hõlmab?

AEGEE mõistab geograafilist Euroopat selle kõige laiemas tähenduses, seega kuuluvad sinna ka Venemaa, Türgi ja Kaukaasia. Samas on mõned Euroopa riigid, kus AEGEE antennasid hetkel ei ole. Antennade kaardi leiad siit.

Kas AEGEE tegutseb ka teistes Eesti linnades?

Tallinnas tegutseb AEGEE-Tallinn. Muudes Eesti linnades AEGEE antennasid ei ole. Kui aga on olemas entusiastlikud noored, kes on valmis pikaajaliselt pühenduma, siis on antenna algatamine kõrgharidust pakkuvas linnas võimalik. Antenna algatamise ja täieõiguslikuks antennaks saamise protsessist loe siit.