KKK

Korduma Kippuvad Küsimused

Liitumine

Liitumiseks tuleb täita liitumisankeet, misjärel võtab liikmehaldur Sinuga ühendust.

AEGEE-Tartu võtab uusi liikmeid vastu aastaringselt igal ajal.

Noored vanuses 18-35. Oodatud on kõikide kõrg-, kutse- ja ülikoolide õpilased ükskõik milliselt erialalt, samuti gümnasistid ja vilistlased, kui nad mahuvad vanusepiiridesse. Ootame liituma ka välistudengeid.

Aastane liikmemaks on 28 EUR ja poole aasta liikmemaks 19 EUR, kuid selle eest saab igal nädalal vahval üritusel osaleda!

Euroopa tasandi töökeel on inglise keel, mis tähendab, et Euroopa üritustel osalemiseks oleks vaja inglise keelt suhtlustasandil osata. Kohalikul tasandil saab hakkama ka eesti keelega. Kindlasti ei tasuks meelt heita, kui inglise keele oskus ei ole veel hea – AEGEE on fantastiline võimalus seda pidevalt praktiseerida! Samuti on AEGEE-Tartu hea koht praktiseerimaks eesti keelt, kui räägid seda võõrkeelena.

Iga uus liige saab omale mentori, kes tutvustab talle AEGEE-Tartu elu ja tegemisi, vastab küsimustele, on esimeseks sõbraks ning aitab uuel liikmel organisatsioonis oma koha leida. Kogenud ja sisseelanud liikmed saavad juba ise mentoriks hakata.

Liikmeks olemine

Ei. Iga liige saab ise otsustada, millistest ja kui paljudest üritustest ja projektidest ta osa saada soovib.

Kohustust ei ole, kuid me tungivalt soovitame seda, sest just nii saab organisatsioonis oma oskusi arendada ja ennast meeskonnaliikmena tunda.

Juhatusse kandideerimise õigus on igal liikmel olenemata sellest, kui kaua ta on liige olnud. Juhatus valitakse aastaks ja sinna kandideerimine toimub suvisel kohalikul Agoral, üldjuhul juunikuus.

Ei. AEGEE tegevus põhineb täielikult vabatahtlikkusel. Küll aga saab AEGEEst kogemusi ja oskusi, mis võivad hiljem tööturul kasuks tulla, samuti tutvusi nii Tartus kui ka üle Euroopa.

Euroopa

Kasvõi kohe pärast liitumist. Euroopa tasandist osa saamine ei nõua kindlat liikmestaatust ega -staaži.

Ei, kuid korraldajad näevad vaeva, et osalustasu oleks võimalikult väike. Osalustasu sisaldab majutust, toitlustust ja programmi, kuid transport üritusele ja tagasi on osaleja enda kanda.

Euroopa üritustest on pikem kirjeldus siin.

Ei. AEGEEs ei ole etteantud teekonda, mida mööda organisatsioonisisest karjääri teha, võib ka kohe alustada Euroopa tasandi töörühmades. Küll aga on töörühmi väga erinevaid ning mõne puhul tuleb kasuks kogemus kohalikus juhatuses.

Struktuur

AEGEE kohalik tasand on linnapõhine (mitte ülikooli- ega riigipõhine), seega AEGEE-Tartu koondab Tartu linnas elavaid-õppivaid noori.

Antenna on kohaliku tasandi üksus. Näiteks AEGEE-Tartu on üks antenna, AEGEE-Tallinn on samuti antenna jne.

Kohalik Agora on AEGEE-Tartu üldkoosolek, mis toimub kaks korda aastas (üldiselt juunis ja detsembris) ning juuni Agoral valitakse muuhulgas ka juhatus järgnevaks aastaks. Euroopa Agora on samuti kaks korda aastas toimuv Euroopa tasandi üldkoosolek, kus hääletatakse AEGEE-Euroopat puudutavate otsuste üle ning valitakse Euroopa juhatus ja muude oluliste kohustuste täitjad. Iga antenna peab saatma Euroopa Agorale delegaate ning igal liikmel on võimalus, kuid mitte kohustus sinna delegaadiks minna.

Ei. Erinevalt mitmest teisest rahvusvahelisest tudengiorganisatsioonist ei rõhuta AEGEE riikidevahelisi piire, vaid püüdleb piirideta Euroopa poole. Samas ei eita AEGEE erinevate kultuuriruumide olemasolu Euroopas.

AEGEE mõistab geograafilist Euroopat selle kõige laiemas tähenduses, seega kuuluvad sinna ka Türgi ja Kaukaasia. Samas on mõned Euroopa riigid, kus AEGEE antennasid hetkel ei ole. Antennade kaardi leiad siit.

Kahjuks muudes Eesti linnades AEGEE antennasid ei ole. Kui aga on olemas entusiastlikud noored, kes on valmis pikaajaliselt pühenduma, siis on antenna algatamine kõrgharidust pakkuvas linnas võimalik. Antenna algatamise ja täieõiguslikuks antennaks saamise protsessist loe siit.